Prof. Dr. Mehmet Ali Deveci

Ortopedi ve Travmatoloji Uzman
Koç Üniversitesi Hastanesi

Maltepe Mahallesi Davutpaşa Caddesi No:434010 Zeytinburnu, İstanbul

Prof. Dr. Mehmet Ali Deveci ​

1978 yılında Batman’da
doğan Prof. Dr. Mehmet Ali Deveci ilk, orta ve lise öğrenimini İskenderun’da
tamamlayarak 1996 yılında Hacettepe Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesi’nde
tıp eğitimine başladı. 2002 yılında mezun olduktan sonra 2003 yılında Gazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı’nda başladığı uzmanlık
eğitimini Kasım 2008’de bitirdi. 2008 yılında EFORT gezici fellowship programı
ile Avusturya’da Viyana, Graz ve İnsburk Üniversite’lerinde gözlemci olarak
bulundu. Devlet Hizmet Yükümlüsü olarak Siirt Kurtalan Devlet Hastanesi’nde
çalıştıktan sonra Mayıs 2010-Ağustos 2010 arasında Bologna, İtalya’da Rizzoli
Ortopedi Enstitüsünde Prof. Pietro Ruggieri ve Prof. Mario Mercuri
himayelerinde Ortopedik Onkoloji klinik fellowluğu yaptı. Türkiye’ye döndükten
sonra kısa bir süre Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Başasistan
olarak çalıştıktan sonra Eylül-2010’da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı’nda Ortopedik onkoloji alanında çalışmaya
başladı ve Kasım 2011’de Yardımcı Doçent, Ekim 2017’de ise Doçent ünvanını
aldı.


Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde çalıştığı dokuz yıl boyunca temel
olarak Ortopedik Onkoloji (Kas-İskelet sistemi tümörleri), diz artroplastisi ve
travma cerrahisi alanlarında yoğun olarak çalıştı. 2019 temmuz ayından beri Koç
Üniversitesi tıp fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında
Artroplasti, Ortopedik onkoloji ve ortopedik travma alanlarında çalışmaktadır. Türk
Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği, Türk Ortopedi derneği, Türkiye Spor
yaralanmaları, artroskopi ve eklem cerrahisi Derneği (TUSYAD), TOTBİD kas
iskelet tümörleri şubesi (4 yıl yönetim kurulu üyeliği ), European
musculoskeletal oncology society (EMSOS), International society of limp salvage
(ISOLS), SICOT ile Türk Ortopedi eğitim (TOTEK) ve Türk Ortopedi araştırma
konseyi gibi birçok ulusal ve uluslararası mesleki dernekte üyelikleri
bulunmaktadır. Halen AOTrauma Türkiye ve AOtrauma MİD research comitee yönetim
kurulu başkanlığı görevini sürdürmektedir.  

 

Web of science’da
yayınlanmış 31 eseri, birçok ulusal ve uluslararası yayınlanmış kitap bölümü ve
çevirisi, ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmuş 79 sözlü ve poster
bildirisi ile farklı indekslerde taranan 12 araştırma makelesi ve olgu sunumu
vardır. Bilimsel çalışmalarına WOS’ta 193 atıf bulunmaktadır. 2010 yılından
beri hem Çukurova üniversitesi hem de Koç üniversitesi tıp fakültesinde lisans
ve lisans üstü dersler vermiştir. Birçok ulusal ve uluslararası kongre ve
kurslarda kurs başkanı ve eğitmen-konuşmacı olarak görev almıştır. Acta
Ortopedica  et Traumatologica Turcica
dergisinde yardımcı editör olarak görev yapmaktadır. Journal of Orthopedic
Science başta olak üzere birçok dergide hakem olarak çalışmaktadır.

2010 yılından beri Türk Ortopedi ve Travmatoloji
Eğitim Konseyi (TOTEK) board sertifikasına sahiptir. Mesleki İlgi alanları
ortopedik onkoloji ve primer ve revizyon diz artroplastisi, kompleks travma
cerrahisi ve spor travmatolojisidir.

Eğitim
  • Hacettepe üniversitesi Tıp Fakültesi
  • Gazi üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim dalı
Sertifikalar

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi (TOTEK) board sertifikası

profdrmehmetalideveci
Uzmanlık Alanları

Kompleks Travma Cerrahisi

Ortopedik Onkoloji

Kemik Kanserleri

Primer&Revizyon Diz Artoplastisi

Ortopedik Tümörler

Spor Travmatolojisi

1978

Doğum

Hatay İskenderun

1996-2002

Tıp Fakültesi

Hacettepe Tıp Fakültesi

2008

Uzmanlık Eğitimi

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

2010

Akademisyenlik

Çukurova Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

2017

Doçentlik Unvanı

Çukurova Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

2019-2023

Doçentlik

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

2023

Profesörlük